Prevod "dovod zraka" za Bengali jeziku:


Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Dovod zvoka
অড ও ইনপ ট
Dovod slike
ভ ড ও ইনপ ট
Zraka? Da, zraka.
ম ক ত ব ত স
Zraka.
ব ত স
Odprite dovod goriva!
ভ ল ব ট খ ল !
Ni zraka.
ক ন ব য .
Gospodar zraka.
ব য় র দ বত . ক ল র ত ত অন ক মজ করল ন.
Prekinjen je dovod goriva!
ইন ধন স য গ ব চ ছ ন ন হয় গ ছ ! আমর ন চ পড়ছ !
Če potisneš cev za dihanje skozi sifon v WC školjki, imaš neomejen dovod zraka.
টয়ল ট র ইউব ন ড দ য় ট উব ঢ ক ল অফ রন ত ব ত স প ওয় য য়
Več zraka potrebujem.
ব ল ব হ ওয় . আম র ব ত স র দরক র.
Zmanjkuje mi zraka.
ড য ড , আম র ভয় করছ .
Poročilo vsebine zraka.
ব ত স র উপ দ ন পর ক ষ কর হচ ছ
Zaznaj napravo za dovod zvoka
নত ন অড ও ইনপ ট ড ভ ইস সন ক ত হয় ছ
Otrok potrebuje svežega zraka.
এই ছ ল র ম ক ত ব ত স দরক র ম ক ত ব ত স?
Če vnesem gostoto zraka...
ব য় র ঘনত ব... অস ধ রন.
Potrebujemo pomoč iz zraka.
হ ল কপ ট র ড ক !
Sistem za filtriranje zraka.
ব য় ফ ল ট র শন স স ট ম
Chris, izkrvavela bo, poskrbi za dovod! Kaj?
ত র হ ইপ ল ভম ক হয় ছ , ন য় য ও
Ustvaril sem ga iz zraka.
আম ত র কর ছ ... ভ জব জ র মত
Poskušajte kaj ukreniti iz zraka.
আক শ থ ক য করত প র কর
Manj upora zaradi redkejšega zraka.
ত হল ব ত স প র স র কম.
Omejeno količino zraka ima, Jeff.
ত র স ম ত ব ত স রয় ছ , জ ফ ,
Je šel tja zaradi zraka?
স খ ন স ব ত স ন ত গ য় ছ ?
Daj mi sliko iz zraka.
ব ত স আম র চ খ প ন.
Zato bomo iskali iz zraka.
আমর একট চক র সন ন ব শ আবহ কর হব ক ন. উচ চত য ল ফ ন ...
Moj sin Horus, gospodar zraka.
আম র ছ ল হ র স, ব য় র দ বত .
Saj si Horus, gospodar zraka.
ন হল আম এট ক থ ও ফ ল দ চ ছ .
Kam greš? Ven. Potreben sem zraka.
ব ত স খ ব
Belo hišo bodo napadli iz zraka.
ত র হ য় ইট হ উজ ব ম ন হ মল করত য চ ছ
Ni zraka za vrnitev na Zemljo.
আমর প থ ব ত এট ফ র য করত যথ ষ ট জ বন সমর থন আছ , ক ন ত ন ...
Kot oskrbnik težko dobiš dovolj svežega zraka.
একজন চ ক দ র র ত জ ব ত স র কত প রয় জন!
V Skynetu je, podporo iz zraka potrebuje.
স স ক ইন ট ,এয় র স প র ট দরক র
Zahodni veter. Angel piha pet tokov zraka.
একজন ফ র শত ম খ দ য় ব ত স ব র করছ
Rekel si, da je zraka za oba.
আপন আমর আম দ র উভয র জন য যথ ষ ট সম পদ ছ ল আম ক .
Do česa? Do sistema za filtriranje zraka.
ফ ল ট র শন স স ট ম পর যন ত
Napadli nas bodo iz zraka, spravi jih ven.
একট পর ই এখ ন ব ম ন হ মল হব !
Kako blizu naprave za filtriranje zraka je prišla?
স আসল ব য় ফ ল ট র শন ইউন ট র কত ক ছ ক ছ য ত প র ছ ত ম মন কর ?
Kako, za božjo voljo, ustvariš kip na temo zraka?
ব য় র স থ সম পর ক ত ম র ত ক ভ ব ব ন য়
General, kako hitro lahko iz zraka napadete Belo hišo?
জ ন র ল... ...হ য় ইট হ উজ আক শপথ হ মল করত আপন র কত সময় ল গব ?
Zakuriti ogenj ali kaj podobnega. Nekaj, kar se vidi iz zraka.
আগ ন র ব যবস থ করত হব য ত উপর থ ক ক উ আম দ র দ খত প য়
Če sistema znova ne poženemo, nam bo kmalu zmanjkalo zraka za dihanje.
আমর যদ স ট ঠ ক করত ন প র , ন শ ব স ন ব র মত ক ন ব ত স অবশ ষ ট থ কব ন
Tudi najmanjša količina zraka, ki je prodrla skozi tesnila vrat, je lahko strupena.
যদ স ম ন য পর ম ন ব ত স ত ম র হ ত ল গ থ ক য ক ন ব ষ ক ত হয় থ কত প র ক পড় গ ল সব ম গ ন র
Povej mi, modri gospodar zraka, zakaj misliš, da je Set dovolil, da živiš?
স ট ত ম ক ব চ ত দ ল ক ন? স এট ত র ভ লব স র জন য কর ছ .
Če ima gospodar zraka kakšen načrt za odpravo tega, potem ne bi smel izgubljati časa.
ত হল ত ক ত ড় ত ড় করত হব . ত ক ব শ ব স ন করল ও, আম ক কর .
Pojem lažje od zraka ne bo vžgal toliko, če ne omejite moči helija ali vodika, ki je še boljši.
সম প র ণ ধ রন ছ ল উড় জ হ জ উড়ব ন যদ ন আপন হ ল য় মক ঠ কঠ কভ ব ব যবহ র করত প র ন. অথব হ ইড র জ নক য ট অন ক ভ ল...

 

Povezana iskanja: Dovod Zraka - Dovod Svežega Zraka - Dovod - Dovod Vode - Kakovost Zraka - Kroženje Zraka - Onesnaževanje Zraka - Temperatura Zraka - Pretoka Zraka - Pretok Zraka -