Prevod "bodisi" za Bengali jeziku:


  Slovar Slovenski-Bengali

Bodisi - prevod : Bodisi - prevod : Bodisi - prevod : Bodisi - prevod : Bodisi - prevod : Bodisi - prevod : Bodisi - prevod : Bodisi - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Torej imam bodisi najboljšo bodisi najslabšo ženo.
এট ই হল উত তম স ত র র ব শ ষ ট য... অথব খ ব, খ ব খ র প র ন দর শন.
To je bodisi piščanec, vegetarijanec, ali ribe, Jane.
চ ক ন, ভ জ ট র য় ন, অথব ম ছ.
Vsi izmed njih so bodisi pogrešanih ali mrtvih, vsi.
প রত য ক ই হয়ত ম র গ ছ অথব ল প ত ত
Bodisi umreš kot heroj, ali pa živiš dovolj dolgo, da postaneš zločinec.
হয় ত ম একজন হ র র মত মর... ...ন হয় ততদ ন পর যন ত জ ব ত থ ক যতদ ন ন ত ম একজন ভ ল ন হও.
Bodisi umreš kot heroj, ali pa živiš dovolj dolgo, da postaneš zločinec.
হয়ত ব ত ম হ র হয় মর... ...ন হয় ততদ ন ব চ থ ক যতদ ন ন ভ ল ন হও.
Na prinčevo zahtevo so vsa dekleta v kraljestvu, bodisi plemkinje ali ne,
এ ছ ড় ও, র জক ম র র পক ষ থ ক , ঘ ষণ কর হয় ছ য , র জ য র সকল ক ম র ম য় ক ,
Negativni 8 7, ali če želite napisati kot številne mešane x je enaka 7 preklopil v 8 en čas in je preostanek 1, Zato je negativni 1 in 1 7. Bodisi eden bi bilo sprejemljivo.
৮ ৭, অথব ত ম যদ এট ক ম শ র স খ য ক র ল খত চ ও, x সম ন ৭ এর স থ ৮ একব র য য এব ১ অবশ ষ ট শ থ ক ত এট ১ ১ ৭ য ক নট ই গ রহণয গ য হব

 

Povezana iskanja: Bodisi - Bodisi ... Ali - Ne ... Bodisi -