Prevod "požiralnika mišica zapiralka" za angleški jezik:


  Slovar Slovenski-Angleščina

Požiralnika - prevod : Požiralnika mišica zapiralka - prevod : Požiralnika mišica zapiralka - prevod :
Ključne besede : Muscle Muscles Strongest Meat Cardiac

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Ledvica Jetra Mišica
Kidney Liver Muscle
Sama mišica me je.
I'm all muscle.
Mišica Maščoba Jetra Ledvica Mleko
Muscle Fat Liver Kidney Milk
Fistule sapnika in požiralnika ali fistule bronhijev in požiralnika.
Tracheo oesophageal or broncho oesophageal fistula.
Fistule sapnika in požiralnika ali fistule bronhijev in požiralnika.
Tracheo oesophageal or broncho oesophageal fistula.
Kandidoza požiralnika
Oesophageal Candidiasis
požiralnika (cm)
Balloon window size (cm)
požiralnika (cm)
Balloon Window Size (cm)
vnetje požiralnika
2.7 )
Da se vam niti mišica ne premakne.
Don't move a muscle.
Varice požiralnika ali želodca ali bolniki z razjedami požiralnika premera 1 cm.
Oesophageal or gastric varices or patients with oesophageal ulcers 1 cm in diameter.
Varice požiralnika ali želodca ali bolniki z razjedami požiralnika premera 1 cm.
Oesophageal or gastric varices or patients with oesophageal ulcers 1 cm in diameter.
Najprimernejše mesto injiciranja je anterolateralni del stegna (mišica vastus lateralis) pri dojenčkih ali deltoidna mišica na nadlahti pri malih otrocih.
The preferred sites are anterolateral aspect of the thigh (vastus lateralis muscle) in infants or the deltoid muscle of the upper arm in young children.
Kolcanje, odinofagija, diareja, dispepsija, razjeda požiralnika, bolečine v zgornjem delu trebuha, bolečine v trebuhu, hematemeza, bolečina v požiralniku, kolcanje, melena, bolezen požiralnika, bljuvanje hrane, trd trebuh, krč požiralnika, vnetje požiralnika (ezofagitis).
Hiccups, odynophagia, diarrhoea, dyspepsia, oesophageal ulcer, abdominal pain upper, abdominal pain, haematemesis, oesophageal pain, eructation, melaena (haematocheznia), oesophageal disorder, regurgitation of food, abdominal rigidity, oesophageal spasm, oesophagitis.
portalna hipertenzija (varice požiralnika),
portal hypertension (oesophageal varices)
požiralnika, pankreatitis, motnje okušanja
Glossitis, candidiasis of the oesophagus, pancreatitis, taste disturbances
Razjeda požiralnika Mišično skeletni
Gastritis Gastric ulcer Oesophageal ulcer Musculoskeletal
Tkivo analizirani del proizvoda, npr. maščoba ali mišica.
Tissue part of product analysed, for example, fat or muscle
Mišica ne sme vsebovati veznega tkiva in maščobe.
The muscle must be clean of connective tissue and fat
pri medvedu trebušna prepona, mišica žvekalka in jezik
in bear diaphragm, masseter muscle and tongue
Nenormalnosti požiralnika in drugi dejavniki, ki upočasnjujejo praznjenje požiralnika, kot sta zožitev ali ahalazija.
Abnormalities of the oesophagus and other factors which delay oesophageal emptying such as stricture or achalasia.
Pri odraslih je najprimernejše mesto za injiciranje deltoidna mišica.
The deltoid muscle is the preferred site for injection in adults.
Kost ni zlomljena, prav tako ni nobena mišica poškodovana.
The bone is not broken and none of the muscles are cut.
zdravljenje vnetja požiralnika (refluksnega ezofagitisa)
Treatment of inflammation in your oesophagus (reflux oesophagitis)
Zdravljenje vnetja požiralnika (refluksnega ezofagitisa)
Treatment of duodenal ulcer one 30 mg capsule every day for 2 weeks
Pri odraslih je najprimernejše mesto za injiciranje mišica na nadlakti.
The upper arm muscle is the preferred site for injection in adults.
Pri otrocih in mladostnikih je najprimernejše mesto za injiciranje deltoidna mišica.
The deltoid muscle is the preferred site for injection in children and adolescents.
Pri odraslih in mladostnikih je najprimernejše mesto za injiciranje deltoidna mišica.
The deltoid muscle is the preferred site for injection in adults and adolescents.
53 rupturo požiralnika (glejte poglavje 4. 4)
Elevated liver function tests
Pri otrocih in mladostnikih je najprimernejše mesto za injiciranje mišica na nadlakti.
The upper arm muscle is the preferred site for injection in children and adolescents.
Pri odraslih in mladostnikih je najprimernejše mesto za injiciranje mišica na nadlakti.
The upper arm muscle is the preferred site for injection in adults and adolescents.
Bolezni živčevja koma (globoka podaljšana nezavest), krči, paraliza obraza (oslabela obrazna mišica).
Coma (a deep prolonged unconsciousness), seizures, facial palsy (weakness of the facial muscle) Eye disorders
Ampak ko vidim njegov obraz, me vsaka mišica sili da bi ga vsekal.
But when I see his face, all my limbs itch to hit him.
Zaradi nevarnosti draženja požiralnika se bruhanja ne sme izzvati.
In case of overdose with ADROVANCE, milk or antacids should be given to bind alendronate.
zoženje požiralnika, težave pri požiranju, ki je lahko boleče,
tightening of the gullet (oesophagus), difficulty in swallowing that may cause pain
Ravnotežje je torej zelo pomembno, silo naj držijo noge, saj so vaša najmočnejša mišica.
So balance is really critical, and keeping your weight on your feet, which is your strongest muscle.
Kandidoza požiralnika pri zdravljenju kandidoze požiralnika morajo bolniki zdravilo Mycamine prejemati še vsaj 1 teden po tem, ko so klinični znaki in simptomi že izginili.
For the treatment of oesophageal candidiasis, Mycamine should be administered for at least one week after resolution of clinical signs and symptoms.
6 Zaradi nevarnosti draženja požiralnika se bruhanja ne sme izzvati.
6 4.9 Overdose
Trde farmacevtske oblike tetraciklinov lahko povzročajo draženje požiralnika in ulceracijo.
Solid dosage forms of the tetracyclines may cause oesophageal irritation and ulceration.
Če pa jih vadiš, vsaka mišica prispeva k moči celotnega sistema. To velja tudi za možgane.
But when you exercise them, any given muscle adds strength to the whole system and that applies to your brain too.
Če pa jih vadiš, vsaka mišica prispeva k moči celotnega sistema. To velja tudi za možgane.
But when you exercise them, any given muscle adds strength to the whole system, and that applies to your brain, too.
Zdravljenje kandidoze požiralnika pri bolnikih, za katere je intravensko zdravljenje primerno.
Treatment of oesophageal candidiasis in patients for whom intravenous therapy is appropriate.
Zdravljenje invazivne kandidoze Zdravljenje kandidoze požiralnika Preprečevanje okužbe z glivami Candida
Treatment of invasive candidiasis Treatment of oesophageal candidiasis Prophylaxis of Candida infection
diagnozo razjed dvanajstnika ali želodca in vnetje požiralnika zaradi refluksa želodčne
the diagnosis of ulcers of the duodenum or stomach and inflammation of the gullet due to
Poročali so tudi o hudem bruhanju, ki lahko pripelje do raztrganja požiralnika.
There have also been reports about severe vomiting that can lead to a rupture of the oesophagus.