Prevod "odmor kruh skupaj" za angleški jezik:


  Slovar Slovenski-Angleščina

Skupaj - prevod : Skupaj - prevod : Skupaj - prevod : Kruh - prevod : Odmor - prevod : Skupaj - prevod : Odmor - prevod : Skupaj - prevod : Odmor - prevod : Skupaj - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Odmor
2.30 p.m.
ODMOR
ADJOURNMENT
Odmor.
Rest.
11.00 odmor
11 a.m. break
17.00 odmor
5 p.m. break
Odmor, fantje.
Take five, boys.
Sledi odmor.
Now a minute's break.
Vzemi odmor.
You take five.
Razglašam odmor.
Gents, I'm declaring a break.
Odmor za kavo
Coffee break
Na mestu odmor.
All right, at ease.
Na mestu odmor.
At ease.
Na mestu odmor.
At ease. Sit down, gentlemen.
Na mestu odmor!
Squad... dismissed!
Na mestu odmor.
Right. Stand at ease.
Odmor za vodo!
Water break!
Odmor bomo naredili.
We'll take a break here.
Gospod predsednik, ali lahko prosim za dvominutni odmor, medtem ko ljudje zapuščajo odmor?
Mr President, can I ask you for a two minute break while people are leaving the Chamber?
16.15 Odmor za kavo
4.15 p.m.
Odmor degustacija evropskih vin
Adjournment Tasting of European wines
Grof Rakonin ima odmor.
Count Rakonin's between courses.
Ali za enominutni odmor?
Or a one minute break?
Zakaj ima bend odmor?
How come the band is takin' a break?
Bataljon, na mestu odmor.
Battalion, stand at ease.
To je najbrž odmor.
This must be recess.
Kaže, da je odmor.
I guess that's it.
Čas je za odmor.
It's Interval time.
Fantje, na mestu odmor.
Okay, chaps. At ease.
Potem bom naredil velik odmor.
Then I'll make the big break.
(13.00 14.30 odmor za kosilo)
(1 2.30 p.m. lunch)
13.00. 14.30 Odmor za kosilo
2.30 Lunch break
Odmor za kavo Lokal V
Coffee break Chamber V
Ali imamo odmor za kosilo?
Is there a lunch break?
Po moje bi potrebovali odmor.
Well, I think we ought to take a break.
Ne to je za odmor.
No It's for the interval.
Odmor ne bo nikomur škodil.
A breather's not gonna hurt anyone.
Dobro, desetar, daj jim odmor.
All right, Corporal, fall them out!
Kruh
Bread
Kruh?
Bread?
kruh
Other sweet biscuits and cookies
No, to je odmor zame, anyway.
Well, it's a break for me, anyway.
Hvala za očarljiv odmor, draga gospa.
Thank you for a very charming entr'acte, my dear.
S čim pa ste si zaslužili odmor?
What did you do so that you can rest?
Kratek odmor imamo samo, ko zažigamo mrtve.
They should look to the future and prepare for separation. But not so gloomily, my love.
Potrebujemo odmor. Tudi sam imam oči, Kendall.
We've been 20 hours without a stop. We need a rest. I've got eyes, Kendall.

 

Povezana iskanja: Odmor - Odmor Za Kosilo - Odmor Za Kavo - Zimski Odmor - Odmor Opoldne - Kruh - Beli Kruh - Rženi Kruh - Pečemo Kruh - črni Kruh -