Prevod "dobra ločljivost" na španskem jeziku:


  Slovar Slovenski-španski

Dobra - prevod : Dobra - prevod : Dobra - prevod : Dobra ločljivost - prevod :
Ključne besede : Buenos Buenas Buen Amiga Sería

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Ločljivost
Resolución X
Ločljivost
Resolución Y
Ločljivost
Resolución
Ločljivost
Versión
Ločljivost
Resolución
Ločljivost
Resolución
Ločljivost
Resolución
Visoka ločljivost
Resolución fina
Običajna ločljivost
Resolución normal
Ločljivost tipala
Resolución del sensor
Ločljivost namizja
Resolución del escritorio
Ločljivost slike
Resolución de la imagen
Ločljivost izhoda
Resolución de salida
Ločljivost tiskalnika
Resolución de impresora
Ločljivost Ghostscripta
Resolución de Ghostscript
Ločljivost surovega faksa
Resolución en bruto del fax
Trenutna ločljivost zaslona
Actual resolución de pantalla
Ločljivost, vrsta medija
Resolución, tipo de medios
Ločljivost, barvni način
Resolución, modo de color
Odvisno od telefona je največja možna ločljivost 4K ali polna ločljivost.
En función del teléfono, la resolución más alta disponible es 4K o HD completo.
ločljivost boljšo od 265000 (18 bitna ločljivost) v celotni lestvici ali
Resolución mejor que 1 parte por 265000 (resolución de 18 bits) a fondo de escala o
Kako spremenim ločljivost zaslona?
Cómo cambio la resolución de la pantalla?
Spremenite ločljivost svojega zaslona
Cambie la resolución de su pantalla
Kako spremenim ločljivost zaslona?
Cómo puedo cambiar la resolución de la pantalla?
Ločljivost po osi X
Resolución X
Ločljivost po osi Y
Resolución Y
Ločljivost, kakovost, vrsta medija
Resolución, calidad, tipo de medios
Največja navedena ločljivost (vodoravna)
Resolución máxima anunciada (horizontal)
Največja navedena ločljivost (navpična)
Resolución máxima anunciada (vertical)
Preklaplja na naslednjo ločljivost zaslona
Selecciona la siguiente resolución de pantalla.
Preklaplja na prejšnjo ločljivost zaslona
Selecciona la resolución de pantalla previa.
Ločljivost, barvni način, vrsta medija
Resolución, modo de color, tipo de medios
Dobra, dobra...
Bien bien.
Tukaj lahko navedete ločljivost za oddaljeno namizje. Ta ločljivost določa velikost namizja, ki vam bo predstavljen.
Aquí puede especificar la resolución del escritorio remoto. Esta resolución determina el tamaño del escritorio que se le presentará.
Nizka ločljivost zaslona in počasen procesor
Alta resolución y poca CPU
Visoka ločljivost zaslona in počasen procesor
Alta resolución y poca CPU
Nizka ločljivost zaslona in hiter procesor
Baja resolución y mucha CPU
Visoka ločljivost zaslona in hiter procesor
Alta resolución y mucha CPU
ločljivost, kakovost, vrsta črnila, vrsta medija
Resolución, Calidad, Tipo de tinta, Tipo de medio
Zelo dobro ločljivost in kakovost slike
Muy buena definición y calidad de imagen
Zelo dobro ločljivost in kakovost slike
Muy buena definición y calidad de imagen
Dobra si, strašno dobra.
Eres buena. Eres genial.
Dobra, ne? Dobra, ne?
Reloj, cajetilla de cigarrillos, encendedor 2.200 marcos.
Dobra je. Zelo dobra.
Bueno muy bueno.
Vsili ločljivost za pisave Force fonts DPI
Forzar PPP de los tipos de letra Force fonts DPI

 

Povezana iskanja: Ločljivost Zaslona - Ločljivost Slike - Prostorska Ločljivost - Barvno Ločljivost - Zelo Dobra - Dovolj Dobra - Tako Dobra, Kot - Dobra Vera - Dobra Vrednost - Dobra Veliko -