Prevod "komercialno delitev" na švedskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Švedski

Komercialno - prevod : Delitev - prevod : Delitev - prevod : Komercialno delitev - prevod : Delitev - prevod : Delitev - prevod : Delitev - prevod : Komercialno - prevod : Komercialno - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

komercialno
Kommersiella ändamål
Industrijsko in komercialno sodelovanje
Industriellt och handelsmässigt samarbete
Delitev osi
Axelgradering
Delitev prihodkov
Intäktsdelning från källbeskattning
Delitev pristojnosti
Fördelningen av behörighet
Delitev prihodkov
Intäktsdelning
Delitev S2 Tujina
Delning av S2 övriga världen
(a) za blago in storitve za komercialno nadaljnjo prodajo ali uporabo v proizvodnji blaga za komercialno prodajo
a) Upphandling av produkter och tjänster för affärsmässig återförsäljning eller för användning i tillverkning av varor för affärsmässig försäljning.
Kako prispevajo k varni komercialno kuhinjo.
Hur bidrar de till en säker kommersiella kök.
Ni delitev na regije.
Det finns ingen indelning i regioner.
Ali lahko napišem komercialno programje za kde ?
Kan jag skriva kommersiell programvara för kde ?
2. Vse potrebne naložbe niso komercialno donosne.
2. De investeringar som krävs är inte nödvändigtvis kommersiellt lönsamma.
Zdravje je socialna vrednota, ne komercialno blago.
Hälso och sjukvård är ett socialt värde, inte en kommersiell vara.
Hvala za delitev čudovito zgodbo.
Tack för att dela en vacker berättelse.
Hvala za delitev te platforme!
Tack för att dela denna plattform!
Delitev funkcijo položaja in temperature
Dela en funktion av position och temperatur
Največje tveganje predstavlja delitev Kosova.
Den första stora risken är att Kosovo delas upp.
delitev na polovico najboljša rešitev.
att hon får juvelerna till halva priset.
Jaz sem za sprotno delitev.
Jag vill dela upp det allteftersom.
Poštena in pravična delitev koristi
Artikel 5
Ali lahko pišem komercialno programsko opremo za KDE?
Du kan anv xE4nda KDE s bibliotek f xF6r att skriva programvara med kommersiell och begr xE4nsad k xE4llkod samt kommersiell och xF6ppen k xE4llkod.
Ali lahko pišem komercialno programsko opremo za KDE?
Kan jag skriva kommersiell programvara f xF6r KDE?
Birkdoller uporablja pogosto, čeprav plastični vložek izdelan komercialno.
Birkdoller används ofta, även om plast dymling produceras kommersiellt.
Povračilo podpore Skupnosti komercialno uspešnim projektom in dejavnostim
Återbetalning av gemenskapsstöd till kommersiellt framgångsrika projekt och verksamheter
vsako neposredno ali posredno komercialno rabo zaščitenega imena
Om en part i samband med förhandlingar med ett tredjeland föreslår att en geografisk beteckning med ursprung i det landet ska skyddas och namnet i fråga är homonymt med en geografisk beteckning med ursprung i den andra parten, ska den sistnämnda parten rådfrågas och ges tillfälle att lämna synpunkter innan namnet blir skyddat.
vsako neposredno ali posredno komercialno rabo zaščitenega imena
Skydd av geografiska beteckningar för jordbruks och fiskeriprodukter och andra livsmedel än vin och spritdrycker
vsako neposredno ali posredno komercialno rabo zaščitenega imena
Ζιβανία Τζιβανία Ζιβάνα Zivania
vsako neposredno ali posredno komercialno rabo zaščitenega imena
Toscano Toscana
vsako neposredno ali posredno komercialno rabo zaščitenega imena
om ett sådant bruk innebär att det anseende som är kopplat till en geografisk beteckning utnyttjas.
Delitev, identifikacija in analiza tržnih segmentov
Division, identifiering och analys av marknadssegment
Hvala za delitev vaše osebne izkušnje.
Tack för att dela din personliga erfarenheter.
Hvala za delitev vaše srce Trip.
Tack för att dela ditt hjärta Trip.
Delitev rezultatov evropskega sodelovanja s svetom
Dela frukterna av europeiskt samarbete med världen
Delitev dobičkov, kapitala NCB in finančnedoločbe
da i artikel 14.2 i ECBSstadgan eller inte allsnämna några grunder för avsättning, eftersomartikel 14.2 är direkt tillämplig.
Združitev in delitev delniških družb (glasovanje)
Fusioner och delning av aktiebolag (omröstning)

 

Povezana iskanja: Komercialno - Komercialno Področje - Komercialno Letalo - Komercialno Letališče - Delitev - Delitev Celic - Delitev Dobička - Delitev Dela - Razvoj Delitev - Delitev Podjetij -