Prevod "druga stvar" na švedskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Švedski

Druga - prevod : Druga - prevod : Stvar - prevod :
Sak

Druga stvar - prevod : Druga stvar - prevod : Druga - prevod : Stvar - prevod : Stvar - prevod : Stvar - prevod : Stvar - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Druga stvar.
Den andra frågan är följande.
Druga stvar zadeva ECB.
Den andra frågan gäller ECB.
Sedaj pa druga stvar.
Låt mig så ta upp en annan fråga.
Medfranšizne provizije so druga stvar.
Avgifterna för förmedlingsavgifter är ett annat ärende.
Druga stvar zadeva državljane Evrope.
En annan fråga rör EU s medborgare.
Druga stvar je modra rast.
Den andra punkten är blå tillväxt.
Tu je še druga stvar...
Det var en sak till... Vad då?
Želeti si nekoga je druga stvar.
Att åtrå är en sak.
Druga stvar je prodaja notranjega trga.
Min andra fråga handlar om att sälja den inre marknaden.
Druga stvar so raziskave in inovacije.
Den andra punkten rör forskning och innovation.
In druga stvar, pospešujemo uporabo biomase ...
Slutligen bör vi öka användningen av biomassa ...
Spominjati se, je ena stvar. Vedno bolj sovražiti, pa je druga stvar.
Att minnas är en sak, att bli hatisk en annan.
Druga stvar je, da gre za profesionalnost.
Den andra saken är att det handlar om professionalitet.
Druga skupna stvar pa je bila ta
Det andra de hade gemensamt var detta.
Druga stvar so parlamentarne volitve v januarju.
Sedan har vi parlamentsvalet i januari.
Vprašanje delovnih mest je povsem druga stvar.
Sysselsättningsfrågan är en helt annan fråga.
Druga stvar. ki jo storimo, je prepoznavanje matere .
Det nästa vi skall göra är vad som kallas moders igenkännande.
Druga stvar zadeva pomen večjezičnega portala e pravosodja.
Dessutom måste vikten av den flerspråkiga e juridikportalen betonas.
Komaj popravim eno stvar, se pokvari že druga.
Jag hinner lagom laga en sak, så går något annat sönder.
Svoboda je ena stvar, neposlušnost pa spet druga.
Må så vara, men olydnad är nåt annat.
Druga stvar je bila ta, da je spadala tja.
Och den andra var Hon hör hemma här!
Druga stvar, ki jo želim omeniti, je posebna peticija.
Den andra punkten jag vill ta upp rör en viss framställning.
Druga stvar, ki bi jo rad omenil, je mobilnost.
Det andra jag vill nämna är rörlighet.
Vendar menim, da je simbolizem ena stvar, stvarnost pa druga.
Jag anser dock att symbolism är en sak och innehåll en annan.
Druga pomembna stvar je, da imamo različne modele trga dela.
Det andra är att vi har olika arbetsmarknadsmodeller.
Druga stvar je, da gospa Merkel odločno ščiti interese Nemčije.
Det andra är att Angela Merkel är en stark försvarare av Tysklands intressen.
Druga stvar je bolj splošna in zadeva dejansko naravo pogovorov.
Den andra punkten är mer allmän och rör samtalens faktiska karaktär.
Druga stvar, ki jo želim povedati, pa zadeva samo kabotažo.
Ytterligare en sak jag vill säga här gäller särskilt cabotage.
Ali bo 27 glavnih mest sodelovalo, je že druga stvar.
Om de 27 huvudstäderna kommer att samarbeta är en annan historia.
Premagali smo rimsko stražo, toda rimska vojska je druga stvar.
Vi slog de romerska vakterna, men en armé är väl något annat.
Druga stvar, ki lahko poslabša negativen učinek je čustveno stanje osebe.
Den andra saken som kan förvärra den negativa effekten är den emotionella tillståndet av en person.
Druga stvar je ta, gospod Hutchinson, da imate prav glede odstotkov.
Det andra, herr Hutchinson, är att ni har rätt om procenten.
Druga stvar, o kateri moramo govoriti, je nevarnost odvisnosti od računalnika .
En annan sak vi behöver ta itu med är risken för datorberoende .
Druga stvar je, da mora uspešni državljanski pobudi slediti pravni akt.
Den andra är att om ett medborgarinitiativ godtas bör det följas av en rättsakt.
Druga stvar je zakon o medijih, ki je madžarska notranja zadeva ...
Det andra är medielagen, som är en inrikesfråga för Ungern...
Če so ali niso tam živi organizmi, je seveda popolnoma druga stvar.
Vare sig det finns levande oganismer där eller inte, är en helt annan fråga.
Druga stvar, ki je posledica dviga obrestnih mer so se začeli premik.
Den andra saken är en följd av en uppgång i räntorna börjar skifta.
Razumevanje je ena stvar, upravičevanje pa druga med njima je bistvena razlika.
Förståelse är en sak. Att sanktionera gärningarna är en annan, och däremellan finns en grundläggande skillnad.
Druga najboljša stvar pa je, da te pri poslovanju pustijo pri miru.
Det näst bästa är att lämnas i fred för att driva sin verksamhet.
Druga stvar, ki jo moramo povsem razumeti, je položaj, v katerem smo.
En annan sak som vi måste ha klart för oss är den situation som vi befinner oss i.
Druga stvar je spet, ko gre za dela, zaščitena z avtorskimi pravicami.
Ytterligare en annan sak är det med verk som är upphovsrättsligt skyddade.
Druga stvar je, da so igralni agenti uporabljeni, da igra deluje bolj naravno.
För det andra används spelagenter även för att få spel att kännas mer naturliga.
Druga stvar je bila, da smo se strinjali, da je treba povečati povpraševanje.
För det andra kom vi överens om att efterfrågan måste öka.
Potem druga stvar v Københavnu potrebujemo celovit sporazum, ki bo vključeval vse države.
För det andra måste vi komma fram till ett allomfattande avtal i Köpenhamn, ett avtal som omfattar alla länder.
Druga stvar pa je zahtevati, naj opustijo svoje naprave za izdelavo cepljivih snovi.
Det är en annan sak att säga att deras produktionsanläggningar för klyvbart material, vid denna tidpunkt, bör överges.

 

Povezana iskanja: Druga Polovica - Druga Stranka - Druga Poleg Druge - Druga Najboljša - Druga Nad Drugo - Kot Nobena Druga - Katera Koli Druga - Druga Svetovna Vojna - Stvar - Ena Stvar -