Prevod "Kot opazovanja" na švedskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Švedski

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Če NCB spremenijo vrednost tega atributa, se sporočita tako vrednost opazovanja (četudi nespremenjena) kot nova oznaka statusa opazovanja.
När en nationell centralbank reviderar detta attributs värde rapporterar den både observationsvärdet (även om det är oförändrat) och den nya observationsstatusflaggan.
Če NCB spremenijo vrednost tega atributa, se tako vrednost opazovanja (četudi nespremenjena) kot nova oznaka statusa opazovanja ponovno pošljeta.
När NCB reviderar värdet för detta attribut rapporteras såväl observationsvärdet (även om det är oförändrat) som markeringen för det nya observationsvärdet.
Če želijo NCB spremeniti vrednost tega atributa, se sporočita tako vrednost opazovanja (četudi nespremenjena) kot nova vrednost statusa opazovanja.
När NCB reviderar värdet för detta attribut rapporteras såväl observationsvärdet (även om det är oförändrat) som markeringen för det nya observationsvärdet.
konec opazovanja
Observationen
Sistem opazovanja
För varje drag, registrera uppgifter om redskapstyp, maskstorlek, tillbehör, fångst och fiskeansträngning, koordinater, djup, tid för när fiskeredskapet befinner sig på havsbotten, fångstsammansättning, fångst som kastas överbord och fisk som behålls ombord, trots att den inte uppfyller storlekskraven.
Področje opazovanja
Övervakningsområde
Leto opazovanja
Observationsår
Taka opazovanja dobijo dokončno vrednost (status opazovanja A ) pozneje.
Dessa observationer antar definitiva värden (observationsstatus A ) i en senare fas.
Ta opazovanja lahko pozneje zavzamejo dokončne vrednosti (status opazovanja A ).
Sådana observationer får sina slutgiltiga värden (observationsstatus A ) vid en senare tidpunkt.
Status opazovanja M se vedno pošlje skupaj z vrednostjo opazovanja .
Observationsstatus M sänds alltid tillsammans med ett observationsvärde .
Status opazovanja L se vedno pošlje skupaj z vrednostjo opazovanja .
Observationsstatus L sänds alltid tillsammans med ett observationsvärde .
Če ob prenosu spremembe (določenega atributa ali vrednosti opazovanja) status opazovanja ni poslan skupaj z vrednostjo opazovanja, se domneva, da se vrednost A nanaša na nemanjkajoča opazovanja in vrednost M za manjkajoča opazovanja.
Om en revidering (av ett attribut eller ett observationsvärde) överförs vid ett tillfälle men observationsstatus överförs inte tillsammans med observationsvärdet förutsätts att värdet A gäller för icke saknade observationer och värdet M för saknade observationer.
Opombe opazovanja objekta
Observationsanteckningar för objektet
Kakšna sposobnost opazovanja!
Vilka insikter!
Devetdeset dni opazovanja
90 dagars omfattande psykiatrisk undersökning.
Status opazovanja E se uporablja za vsa opazovanja ali obdobja podatkov, ki so rezultat ocen in se ne morejo šteti kot normalne vrednosti.
Observationsstatus E bör användas för alla observationer eller uppgiftsperioder som utgör skattningar och som inte kan betraktas som normala värden.
Izdana opazovanja weather notices
Utfärdade observationer weather notices
To je bistvo opazovanja.
Det är det som bevakning handlar om.
Izreden dar opazovanja, g.
Ni är mycket observant, mr Bond.
Samo dva tedna opazovanja.
Bara för två veckors observation.
Atributi na ravni opazovanja
Attribut på observationsnivå
Vrednost opazovanja pred prekinitvijo
Observationsvärde före brott
Če se posreduje status opazovanja B , ga mora spremljati vrednost opazovanja pred prekinitvijo (OBS_PRE_BREAK).
Om observationsvärdet B tillhandahålls måste det dock åtföljas av ett observationsvärde före avbrottet (OBS_PRE_BREAK).
Štirje objekti vrednost opazovanja ter OBS_STATUS, OBS_CONF in OBS_PRE_BREAK se štejejo kot celota.
De fyra föremålen observationsvärde samt OBS_STATUS, OBS_CONF och OBS_PRE_BREAK behandlas som en enhet.
Nekateri cilj opazovanja, zaradi okoliščin,
Några mål observation, orsakats av omständigheter
Pripravljen sem začeti svoja opazovanja.
Jag är redo att påbörja mina observationer.
Atributi na ravni opazovanja 9
Attribut på observationsnivå 9
Če se posreduje status opazovanja B (prekinjena vrednost), ga mora spremljati vrednost opazovanja pred prekinitvijo.
Om observationsvärdet B (observationsvärde vid avbrott) tillhandahålls måste det dock åtföljas av ett observationsvärde före avbrottet.
Šifrant zaupnosti opazovanja (Eurostat BoP, ECB)
Observationskonfidentialitet (Eurostat BoP, ECB)
Razdelek 2.3 Atributi na ravni opazovanja
Avsnitt 2.3 Attribut på observationsnivå
podpiranjem razvoja pobude Globalnega opazovanja za okolje in varnost za zemljiške storitve ter globalnih sistemov opazovanja ter
Under det senaste årtiondet har miljöbyrån analyserat konflikter till följd av konkurrens om utrymme och användningen av markresurser i Europa och observerat att problemen sannolikt kommer att förvärras.
Popolni hematološki odziv (CHR) so pri bolnikih v kronični fazi ocenjevali kot sekundarni cilj opazovanja.
Fullständigt hematologiskt svar (CHR) hos patienterna i kronisk fas bedömdes som ett sekundärt effektmått.
Zato, pristop k suma slepiča lahko vključujejo obdobja opazovanja, preskuse, kot prej omenjene, ali operacijo.
Därför är, strategin för misstänkt blindtarmsinflammation kan omfatta en period av observation, tester som tidigare diskuterats, eller kirurgi.
OBS_CONF 15 Štirje objekti vrednost opazovanja ter OBS_STATUS, OBS_CONF in OBS_PRE_BREAK se štejejo kot celota.
OBS_CONF 15 De fyra föremålen observationsvärde samt OBS_STATUS, OBS_CONF och OBS_PRE_BREAK behandlas som en enhet.
OBS_PRE_BREAK 15 Štirje objekti vrednost opazovanja ter OBS_STATUS, OBS_CONF in OBS_PRE_BREAK se štejejo kot celota.
OBS_PRE_BREAK 15 De fyra föremålen observationsvärde samt OBS_STATUS, OBS_CONF och OBS_PRE_BREAK behandlas som en enhet.
(nekodiran) Ta atribut vsebuje vrednost opazovanja pred prekinitvijo, ki je tako kot opazovanje številsko polje.
(observationsvärde före avbrott) (okodat) Detta attribut innehåller observationsvärdet före avbrott, vilket liksom observationen är ett numeriskt fält.
OBS_PRE_BREAK Ta atribut vsebuje vrednost opazovanja pred prekinitvijo, ki je, tako kot opazovanje, številsko polje.
OBS_PRE_BREAK Detta attribut innehåller observationsvärdet före ett avbrott och är i likhet med observationen ett numeriskt fält.
Tudi v osemletnem obdobju opazovanja ni spremeniti.
Även under de åtta år observationsperioden inte ändra på det.
Naveličan in utrujen sem od tega opazovanja.
Jag är trött på allt letande.
izboljšanjem spremljanja, nadzora in opazovanja ribolovnih dejavnosti
Bättre fiskeristatistik.
instantaneous field of view trenutno polje opazovanja
instantanous field of view
Nove, popravljene vrednosti nadomestijo predhodna začasna opazovanja.
De nya reviderade värdena stryker de tidigare tillfälliga observationerna.
Šifrant statusa opazovanja (ECB, BIS, Eurostat BoP)
Observationsstatus (BIS, ECB, Eurostat BoP)
normalna vrednost (privzeta vrednost za nemanjkajoča opazovanja)
normalt värde (normalt för observationer som inte saknas),
OBS_PRE_BREAK (nekodiran) Ta atribut vsebuje vrednost opazovanja pred prekinitvijo, ki je, tako kot opazovanje, številsko polje.
OBS_PRE_BREAK (observationsvärde före avbrott) (okodat) Detta attribut innehåller observationsvärdet före avbrott, vilket liksom observationen är ett numeriskt fält.

 

Povezana iskanja: , Kot Je ... Kot - Kot Lahka Kot Peresce - Kot - Več Kot - Kot Tudi - Kot Tudi ... - Znan Kot - ... Kot Na ... - Kot Leta 1990 - Kot če -