Prevod "eksemplaris millest" slovenski jezik:


  Slovar Estonski-Slovenski

Millest - tõlge : Millest - tõlge : Millest - tõlge : Eksemplaris - tõlge : Millest - tõlge : Millest - tõlge : Millest - tõlge : Eksemplaris - tõlge :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Kolmes eksemplaris.
Pričakujem velike stvari...
Tarnesertifikaat koostatakse neljas eksemplaris.
Potrdilo o dobavi se izstavi v štirih izvodih.
Tee kahes eksemplaris töötaja ülalpeetavate.
Naredite dve kopiji zaposlenih z vzdrževane družinske člane.
Litsents koostatakse seitsmes eksemplaris järgmiselt
Izvodi, ki imajo oznake Izvirnik , Izvod za carinske organe namembne države in Izvod za uvoznika , se izročijo imetniku dovoljenja, ki jih pošlje uvozniku.
KOOSTATUD Genfis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kahekümne seitsmendal novembril ühes eksemplaris inglise, prantsuse ja hispaania keeles, millest iga tekst on autentne.
V Ženevi, sedemindvajsetega novembra dva tisoč štirinajst, v enem izvodu v angleškem, francoskem in španskem jeziku, od katerih so vsi verodostojni.
Taotlus ja dokument esitatakse kahes eksemplaris.
na poseben način, ki ga zahteva prosilec, če ta ni v nasprotju s pravom zaprošene države.
Sõlmitud Brüsselis 19. detsembril 2002 ingliskeelsena neljas eksemplaris.
VBruslju, 19. decembra 2002, v angleškem jeziku v štirih izvodih.
Sõlmitud Brüsselis 5. oktoobril 2004 kahes ingliskeelses eksemplaris.
Sestavljeno v Bruslju, dne 5. oktobra 2004, v dveh kopijah v angleškem jeziku.
Sõlmitud Brüsselis 22. novembril 2004 kahes ingliskeelses eksemplaris.
Sestavljeno v Bruslju, dne 22. novembra 2004, v dveh kopijah v angleškem jeziku.
Sõlmitud Brüsselis 22. aprillil 2005 kahes ingliskeelses eksemplaris.
Sestavljeno v Bruslju, dne 22. aprila 2005, v dveh izvodih v angleškem jeziku.
Sõlmitud Luxembourgis 13. juunil 2005 kahes ingliskeelses eksemplaris.
Sestavljeno v Luxembourgu, 13. junija 2005 v dveh kopijah v angleškem jeziku.
Kahes eksemplaris koostatud leping peab sisaldama vähemalt järgmist
Pogodba, sestavljena v dveh izvodih, vsebuje vsaj naslednje podatke
Vedaja täidab enne sõidu alustamist reisijate teekonnalehe kahes eksemplaris.
Pred začetkom vsakega potovanja prevoznik izpolni potniško spremnico v dveh izvodih.
Sõlmitud Luxembourg'is 10. aprillil 2006. aastal kahes ingliskeelses eksemplaris.
Sestavljeno v Luxembourgu, dne desetega aprila leta dva tisoč šest, v dveh originalih v angleškem jeziku.
Sõlmitud 13. aprillil 2016 Brüsselis inglise keeles kahes eksemplaris.
V Bruslju, 13. aprila 2016, v angleškem jeziku v dveh izvodih.
Sõlmitud 13. aprillil 2016 Brüsselis, inglise keeles kahes eksemplaris.
V Bruslju, 13. aprila 2016, v angleškem jeziku v dveh izvodih.
Koostatud Tbilisis 3. detsembril 2004 kahes eksemplaris inglise keeles.
V Tbilisiju, 3. decembra 2004 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku
Makstav summa tasutakse tarnija kahes eksemplaris esitatud taotluse alusel.
Znesek, ki ga je treba plačati, se plača na zahtevo dobavitelja, predloženo v dveh izvodih.
esitatakse see dokument vähemalt kahes eksemplaris (saatjale ja saajale)
biti dostavljen v najmanj dveh izvodih (pošiljatelj in prejemnik)
Impordiluba koostatakse neljas eksemplaris, mis kannavad numbreid 1 4.
Uvozno dovoljenje se izda v štirih izvodih, oštevilčenih od 1 do 4.
Kaubadokument koostatakse vähemalt kolmes eksemplaris (originaal ja kaks koopiat).
Trgovinske listine se izdela najmanj v treh izvodih (enem izvirnem izvodu in dveh kopijah).
Koostatud 30. juuni 2006 Brüsselis inglise keeles neljas eksemplaris
V Bruslju, dne 30. junija 2006 v angleškem jeziku v štirih izvodih.
Otsused koostatakse kahes eksemplaris, kusjuures mõlemad on võrdselt autentsed.
Sklepi se sestavijo v dvojniku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Millest sa siis räägid? Millest?
Kaj torej predlagaš?
Sõlmitud Luxembourgis kaheteist kümnendal juunil 2006. aastal kahes ingliskeelses eksemplaris.
Sestavljeno v Luxembourgu, dne dvanajstega junija leta dva tisoč šest, v dveh kopijah v angleškem jeziku.
Kinnitatud protokoll koostatakse kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla sekretärid.
Potrjeni zapisnik se sestavi v dveh izvodih, nato ga podpišeta oba sekretarja.
Käesolevale otsusele, mis on koostatud kahes eksemplaris, kirjutavad alla kaaseesistujad.
aktivne farmacevtske sestavine za katero koli od prej navedenih kategorij in
Käesolevale otsusele, mis on koostatud kahes eksemplaris, kirjutavad alla kaaseesistujad.
Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo sopredsedniki.
Palun täitke käesolev vorm trükitähtedes (kolmes eksemplaris), kirjutades üksnes punktiirjoonele.
Prosimo, da obrazec izpolnite s tiskanimi črkami (v treh izvodih) in pišete le na označena polja.
Palun täitke käesolev vorm kolmes eksemplaris trükitähtedega, kirjutades üksnes punktiirjoonele.
Prosimo, da obrazec izpolnite v treh izvodih s tiskanimi črkami in pišete le na označena polja.
Allkirjastatud Genfis kolmekümnendal märtsil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ühes eksemplaris inglise, prantsuse ja hispaania keeles, millest iga tekst on autentne, kui käesoleva lepingu liidete suhtes ei ole teisiti sätestatud.
Sklenjeno v Ženevi, tridesetega marca dva tisoč dvanajst v enem samem izvodu v angleškem, francoskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila verodostojna, razen če ni drugače določeno glede dodatkov k temu protokolu.
C. Välismaailm ( kokku ) millest Mitteosaleva d liikmesriigid millest USA millest Jaapan
C. Ostali svet ( skupaj ) od tega od tega nesodelujoče Združene države članice države od tega Japonska
C. Välismaailm ( kokku ) millest millest MitteoUSA saleva d liikmesriigid millest Jaapan
C. Ostali svet ( skupaj ) od tega od tega nesodelujoče Združene države države članice od tega Japonska
Aga millest, millest see kreem on?
Iz česa pa je krema?
Millest?
Samo govoril bi rad z vami.
Millest?
In, kaj bi to bilo?
Millest?
Doreen.
Millest?
Na kaj?
Millest?
Česa?
Millest?
Kaj?
Millest?
Kaj pa?
Millest?
O cem pa?
Millest?
Od cesa?
Millest
O čem je govoril?
Millest?
Že nekaj časa haluciniram... Kaj?