Prevod "ব ল ট থ মড উল" slovenski jezik:


  Slovar Bengali-Slovenski

উল - অনুবাদ :
Ključne besede : Txurni

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Razčlenjevalnik poudarjanja skladnje v Kate
!
Ja!
?
Tha?
, শ ন
Tha, poslušaj.
য চ র অ
Pravo.
হ য , ন শ চয়ই আম মন কর , ত ম ... ...
Ja, mislim, da se boš boril za posebno žensko v svojem življenju.
শ ভ র ত র ,
Lahku noč, Tha.
ক ম গ , ন ই ফই
Sprijazni se ali pa se poberi.
আম ত ম র ন ম জ ন ন
Nisi mi povedala kako ti je ime.
জ উস প র ' হয় গ ছ ! এধরন র আপ রক খ য় !
Zeus je paraliziran.
ত ক ত দ র ম ঝ ড় ত য ত প র ? (জ ক স দ খ আম !
bi te obiskal med prazniki.
হ য আম এক ফ র ঞ চ শ দও প রত ম ন , আর ছয় সপ ত হ পর , ও হ...
Nisem znal francosko, čez 6 tednov pa je bila moja žena.
এখন ত ম ভ গ ছ মন হচ ছ য আম দ র প রস পর ক সম পর ক ছ অন ক .
Pozabili ste, da naš delodajalec seže zelo daleč.